Công ty Cổ Phần VIMECO xin chúc mừng sinh nhật : Anh Trần Văn Tuynh - Xưởng ngọc hồi (14/2), Anh Hà Tiến Dũng - Mỏ đá Phú mãn (14/2), Anh Khúc Đình Quang - CT CT4 (14/2). Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Báo cáo tài chính

VIMECO: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2014 (1285)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CỦA VIMECO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 (4170)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CỦA VIMECO (5989)

VMC : BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2010 (5442)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO NĂM 2009 (5705)

VMC: LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ QUÝ I ĐẠT 12,57 TỶ ĐỒNG TĂNG 34,3 % SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2009 (4883)

BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO NĂM 2009 (5613)

VIMECO Mã chứng khoán: VMC- Báo cáo tài chính tóm tắt quý 3 -2009 (6245)

» Thêm
User name:
Password
Tìm kiếm
Liên kết websites

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
ĐC: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202