Swiffy Output
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Đăng ngày 30/03/2016
Số lần xem: 6920
  

Ngày 28/03/2016, tại Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty Lô E9, đường Phạm Hùng,Trung Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần VIMECO (Mã chứng khoán: VMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.492 Cổ đông đại diện cho 10.000.000 (mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tham dự Đại hội có 56 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho  9.537.886 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 95,38% tổng số cổ phần phát hành của Công ty .
Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 56 Cổ đông đại diện cho 9.537.886 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

* Đoàn Chủ tịch :
- Ông Vũ Quý Hà                                     Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Đông                       Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hòa                         Ủy viên HĐQT          
- Ông Trần Việt Thắng                            Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Tuấn Anh                              Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI :
1. Ông Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Ông Vũ Quý Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
3. Ông Nguyễn Xuân Đông, Ủy viên Hội đồng quản trị đọc: Tờ trình Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện SXKD năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, tỉ lệ cổ tức năm 2016.
4. Ông Nguyễn Quốc Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị đọc: Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án dự kiến năm 2016.
5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trưởng Ban kiểm soát đọc các tờ trình:
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2015.
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

* Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:
       - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại                  : 1.125.696.807 đồng.
       - Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay:                         : 23.602.697.723đồng.
                                                            Cộng                           : 24.728.394.530 đồng.
(Hai tư tỷ, bảy trăm hai tám triệu, ba trăm chín tư nghìn, năm trăm ba mươi đồng).

* Phương án phân phối Lợi nhuận:
        Đơn vị tính: đồng
TT
Trích lập các quỹ
Năm 2015
Ghi chú
1
Chia cổ tức
15.000.000.000
Tỉ lệ cổ tức 15%
2
Thù lao HĐQT, BKS năm 2015
372.000.000
 
3
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
    6.000.000.000
Tương đương 01 tháng lương
4
Thưởng Ban Điều hành
       680.000.000
 
5
Lợi nhuận chưa phân phối
     2.676.934.530
 
 
Tổng cộng
24.728.394.530
 
        
* Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:
                                                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng
TT
NỘI DUNG
THỰC HIỆN 2015
KẾ HOẠCH 2016
TỈ LỆ % TĂNG TRƯỞNG
(1)
(2)
(3)
(4)
5 = (4/3)
1.
Giá trị tổng sản lượng
1.332.880
1.408.000
105,64
2.
Doanh thu
1.041.389
1.050.000
100,83
3.
Lợi nhuận trước thuế
31.703
32.000
100,34
4.
Cổ tức
15%
15%
100,00
5.
Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu
12,7 %
14,0 %
110,24


Một số hình ảnh tại Đại hội:


Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH (04/06/2020)
» LỄ THÔNG HẦM VÀ HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG ÁP LỰC GIAI ĐOẠN 1 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN NGÒI PHÁT (16/01/2020)
» TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX VÀ VIMECO TRAO QUÀ HỖ TRỢ CBCNV VIMECO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (15/01/2020)
» THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (19/11/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH (23/10/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (10/09/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ (27/07/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ (30/05/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19/03/2019)
» TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (09/03/2018)
» LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ KÝ BÀN GIAO TỔNG GIÁM ĐỐC (21/01/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (15/01/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (16/11/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON (05/11/2018)
» BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC VIMECO & ONFACE CO., LTD (19/10/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (25/09/2018)
» THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (26/07/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19/07/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE SỐ LƯỢNG 10-15 NGƯỜI (16/07/2018)
» THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (20/06/2018)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 11566429
  Hôm nay: 3324
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202