Công ty Cổ Phần VIMECO xin chúc mừng sinh nhật : Anh Đỗ Văn Dũng - Văn phòng công ty (1/10), Chị Đường Thị Thu Hương - Phòng Kế toán (1/10), Anh Nguyễn Xuân Hòa A - Công trình khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (1/10), Anh Nguyễn Đức Thuận - Ban quản lý nhà (1/10), Anh Nguyễn Văn Mạnh-lx - Trạm bê tông Tây Mỗ (1/10), Anh Nguyễn Xuân Hưng - Công trình Bắc An Khánh (1/10), Anh Lương Văn Công - Mỏ đá Phú mãn (1/10). Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Tin tức
 
Hoạt động nội bộ
 
Lãnh đạo hiệu quả
 
Quan hệ cổ đông
 
Dự án đầu tư