Công ty Cổ Phần VIMECO xin chúc mừng sinh nhật : Anh Nguyễn Ngọc Thành - Văn phòng công ty (21/10), Anh Cao Ngọc Huấn - Dự án Hầm chui Láng Hòa Lạc (21/10), Anh Ngô Thái Sơn - Phòng QLDA (21/10). Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Tin tức
 
Hoạt động nội bộ
 
Lãnh đạo hiệu quả
 
Quan hệ cổ đông
 
Dự án đầu tư